Dėl direktoriaus rinkimų Panevėžio kolegijoje

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimui

Kopijos:

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei  Loretai Graužinienei

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai

 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ

KOORDINAVIMO CENTRO (LŽTKC)

IŠVADOS

Dėl galimų etikos pažeidimų tiriant Panevėžio kolegijos

direktoriaus rinkimų teisėtumą

 

2016 m. balandžio 4 d.

Į Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrą ( Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociaciją) 2016-03-08 paklausimu Nr. 16-07  kreipėsi Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau – LAMPSS), prašydamas pateikti ekspertines išvadas dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos  2016 m. vasario 5 d.  sprendimo Nr. SP-4. Paklausime LAMPSS teiraujasi, ar minėta tarnyba nagrinėdama Panevėžio kolegijos direktoriaus E.Ž. skundą dėl viešojo konkurso Panevėžio kolegijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos nepažeidė etikos, žmogaus ir akademinės bendruomenės teisių, Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo bei  Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos  nuostatų.

 

Faktinės aplinkybės

Panevėžio kolegija (toliau – Kolegija) yra viešoji įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-10-06 nutarimu Nr. 1429 ir   2012-07-11 nutarimo Nr. 857 redakcijos patvirtintą Kolegijos statutą (toliau – Statutas). Statuto V skyriaus 27 str. nurodoma, kad „kolegialūs Kolegijos valdymo organai yra Taryba ir Akademinė taryba, vienasmenis valdymo organas – Kolegijos direktorius (toliau – direktorius)“.

Statuto 28 str. reglamentuoja Kolegijos tarybos funkcijas, tarp kurių, įvertinus Akademinės tarybos siūlymus, tvirtinti direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką (28,5 str.) bei  rinkti, skirti ir atleisti direktorių (28,6 str.).

Vadovaujantis Kolegijos Statutu šioje kolegijoje buvo paskelbtas konkursas direktoriaus pareigoms užimti. 2016 m. sausio 6 d. surengtame posėdyje Panevėžio kolegijos akademinė taryba svarstė konkursui pateiktų kandidatų atitiktį šioms pareigoms užimti. Konkurse dalyvavo ir šiuo metu Kolegijos direktoriaus pareigas einantis E.Ž. Jo kandidatūrai eiti Kolegijos direktoriaus pareigas „Nepritarė“ Kolegijos akademinės tarybos narių dauguma (pritarė 7  balsai, nepritarė 8  balsai).

Plačiau apie tai (Spausti čia)

 

 

 

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA