VALDŽIA NEPAISO VISUOMENĖS NUOMONĖS

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei

gerb. LORETAI GRAUŽINIENEI

 

LR Seimo valdybai

2014-05-27

Dėl pranešimo LR Seimo birželio 4 d. rengiamoje konferencijoje

LR Seimo narių dauguma (106 nariai) inicijavo ir įregistravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-1217, kuriuo siekiama sustiprinti valstybės globą ir paramą šeimai, skatinti vaikų gimimą stiprinant santuokos institutą.

Suprasdami neapibrėžtą ir nepatikimą dabartinĖs šeimos Lietuvoje būklę ir būtinybę sukurti konstitucinį šeimos ir vaikų apsaugos mechanizmą, Lietuvos intelektualai ir nevyriausybinės organizacijos (NVO) 2014-05-22 LR Seime surengė nacionalinį forumą (toliau – Forumas) „Šeima ir vaikai ateities Lietuvoje“. Jame buvo aptarti santuokos instituto, šeimos konstitucinės sampratos, Stambulo konvencijos įtakos šeimai bei kitos problemos. Į Forumą buvo pakviesti ministerijų (SADM, URM ir kt.), valstybės institucijų, mokslo įstaigų, Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atstovai. Organizatoriai skaityti pranešimus į Forumą kvietė visų LR Seimo frakcijų atstovus. Visų dalyvavusiųjų nuomonės buvo išklausytos, apsvarstytos ir į jas atsižvelgta rengiant Forumo baigiamąjį dokumentą – rezoliuciją. Rezoliucijoje Forumo dalyviai vienbalsiai pritarė LR Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui ir palaikė LR Seimo daugumos iniciatyvą stiprinti konstitucinį šeimos ir santuokos apsaugos mechanizmą. Rezoliucijos nuostatoms pritarė ir Forume dalyvavusių LR Seimo frakcijų atstovai (rezoliucija ir Forumo iniciatorių bei dalyvių sąrašas pridedamas).

Š.m. birželio 4 d. LR Seimo Konstitucijos komisija rengia konferenciją „Šeimos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose“, susijusią su Seime svarstomu LR Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektu. Kad būtų plačiau ir išsamiau atspindėta Lietuvos piliečių ir jiems atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų nuomonė, manome, kad privalu Konferencijos dalyviams pateikti Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų forumo rezoliuciją, remiančią minėtą LR Seimo narių daugumos iniciatyvą, kuri galimai prieštarauja kai kurių politikų ar lobistinių grupių interesams. Nuogąstavimus stiprina ir tai, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), neatsižvelgdama į visuomenės nuomonę, parengė ir su atsakingomis institucijomis suderino Vyriausybės išvadą, priešingą Forumo išvadai – ministerija siūlo nepritarti Konstitucijos 38 str. papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui

(žr.  http://www.lrv.lt/Posed_medz/2014/140528/09.pdf ). Pažymime, kad LR Vyriausybės 2014-05-28 posėdyje buvo atsižvelgta į Forumo nuomonę galutinis sprendimas dėl SADM išvadų nepriimtas.

Atkreipiame dėmesį, kad LR Seimo Konstitucijos komisijos rengiamoje konferencijoje nėra numatyta suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų atstovų (Lietuvos žmogaus teisių, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos ir kt.) ir šeimos teisės mokslininkų pranešimų. Tarp konferencijos pranešėjų – atstovas SADM, kurios parengtomis išvadomis suabejojo LR Vyriausybė. Taigi akivaizdu, kad bus siekiama apginti visuomenei ir LR Vyriausybei abejones sukėlusias SADM parengtas išvadas, kurios paremtos naujai formuojama santuokos ir šeimos teorine bei teisine doktrina ( Europos ir pasaulio valstybėse santuokos institutas vaidina fundamentalų vaidmenį kuriant šeimos santykius).

Lietuvos žmogaus teisių, šeimų ir vaikų nevyriausybinių organizacijų atstovai siekia, kad Lietuvos Šeimos politikos teoriniai ir teisiniai metmenys atspindėtų visų visuomenės grupių požiūrį ir siekius. Todėl prašome LR Seimo pirmininkę ir Seimo valdybą įtakoti LR Seimo Konstitucijos komisiją, kad į birželio 4 d. konferencijos darbotvarkę būtų įtrauktas MRU profesoriaus Sauliaus Arlausko pranešimas Šeimos ontologija ir jos konstitucinės doktrinos problema.

Pridedama:

1. 2014-05-22 Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų forumo „Šeima ir vaikai ateities Lietuvoje“ rezoliucija
2. Forumo iniciatorių ir dalyvių sąrašas
3. Intelektualų kreipimasis į Seimą ir visuomenę „Dėl šalies vertybių būklės“

Pagarbiai,

LŽTKC vardu Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas         Vytautas Budnikas

                     

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA