Vaiko apsauga nuo seksualinio išnaudojimo

 VAIKO APSAUGA NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI

Dalis Seimo narių mano, kad tuo siekiama atverti galimybes manipuliuoti vaiko seksualinio apsisprendimo laisve …

ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2900); pateikimas

 vaiko seksualinio apsisprendimo

Saugoti vaikus nuo seksualinio išnaudojimo nori šie Seimo nariai:

„UŽ“ – ribojimą veikų vaiko  seksualinio apsisprendimo laisvei,  „Prieš“ – susirūpinę dėl  įstatyme įtvirtinamos vaiko seksualinio apsisprendimo laisvės sąvokos

Detalesnė informacija apie Seimo narių balsavimą (Spausti čia)

 Skaitytojas su balsavimo rezultatais gali susipažinti:

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-20184

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA