Organizacijos

(trumpas pristatymas)

  • Lietuvos žmogaus teisių asociacija

    1989 m. deklaracijos ištrauka : … Žmogaus teisių gynimo grupė siekia suvienyti mokslininkų, teisininkų, kūrybinių darbuotojų ir visų Lietuvos gyventojų pastangas nepriklausomos valstybės atkūrimui, teisingumui ir dorai gyvenime įtvirtinti …

  • LINVO (koalicija)

    Grupė Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) 2014 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seime surengė Nacionalinį forumą „Šeima ir vaikai ateities Lietuvoje“. Forumo metu įsteigta Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų (LINVO) koalicija.

  • Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras

    Vadovaujantis 2014 m. kovo 11 d. Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro steigėjų deklaracija, kooperuodamos savo patirtį, žinias, finansinius, materialinius-techninius išteklius, šalys įsipareigoja veikti bendrai, dalyvaujant, koordinuojant ir vystant žmogaus teisių gynimo veiklą Lietuvoje bei už jos ribų ir tuo tikslu steigiant Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrą (toliau – LŽTKC).

© Copyright 2024, LŽTA