Užuojauta prancūzų tautai

 

J.E. Prancūzijos Respublikos ambasadoriui Lietuvoje Philippe‘ui Jeantaud

Tarptautinei žmogaus teisių lygų federacijai FIDH

Europos žmogaus teisių asociacijai AEDH (būstinė Paryžiuje)

 

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOORDINAVIMO CENTRO

UŽUOJAUTA IR SOLIDARUMO SU PRANCŪZŲ TAUTA IR VISAIS GEROS VALIOS ŽMONĖMIS

PAREIŠKIMAS

2016 m. liepos 15 d.

Vilnius

Dėl teroro išpuolio Nicoje

 

Pasaulio visuomenę vėl sukrėtė  kraupios civilių žmonių žudynės:  Prancūzijos nacionalinės šventės dieną Nicoje įvykdytas šiurpus teroro išpuolis prieš taikius ir pakiliai bei šventiškai nusiteikusius žmones. Vėl pralietas  laisvos šalies nekaltų vaikų, vyrų ir moterų kraujas. Tos šalies, kuri įtvirtino Europoje pamatinius demokratijos idealus – laisvę, lygybę, brolybę.

Mes, Lietuvos žmonės, su gilia užuojauta ir gedulo rimtimi išgyvename šią kraupią žinią, kuri netikėtai  mus užklupo iš vienos svetingiausių Europos valstybių.

Sunkią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame žuvusiųjų šeimas ir jų artimuosius, gedime kartu su visa garbinga prancūzų tauta. Nicoje pralietas nekaltų žmonių kraujas amžiams sutelkia mus kovoti prieš didžiausias šių dienų grėsmes, už visų geros valios žmonių teisę būti laisviems.

Tesuteikia Dievas Jums ištvermės ir stiprybės.

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras:

Lietuvos žmogaus teisių asociacija                                                      Vytautas Budnikas

Lietuvos Helsinkio grupė                                                                         Stasys Stungurys

Asociacija Nepartinis demokratinis judėjimas                               Krescencijus Stoškus

Piliečių gynimo paramos fondas                                                          Stasys Kaušinis

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija                                     Romualdas Povilaitis

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA