Stambulo konvencija: raginimas neratifikuoti

Basic RGB

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ IR PILIETINIŲ JUDĖJIMŲ
ATVIRAS LAIŠKAS

2017 m. birželio 27 d.
Vilnius

Stambulo konvencija prieštarauja Konstitucijai: ratifikuoti Seime negalima

Visuomeninės organizacijos vienareikšmiškai taip pat patvirtina konferencijoje išsakytą nuomonę, kad konvencijos vertimas į lietuvių kalbą yra netikslus ir klaidingas, kad konvencijoje esama ideologinių, nemokslinio pobūdžio nuostatų. Kartu pažymi, kad valdžios siekis išvengti atviros diskusijos su konvencijos oponentais šia tema ir daugelis konferencijoje neatsakytų klausimų tik dar labiau stiprina įsitikinimą, jog Stambulo konvencijos ratifikuoti negalima iš esmės nepakeitus Konstitucijos ir nustatyta tvarka nesuderinus konvencijos tekste esančių vertybinių nuostatų su visuomene…

Daugiau skaitykite ČIA

*
Priedai:
1. Pastabos dėl Stambulo konvencijos nuostatų prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

*
2. Kritinės pastabos dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) (2016/2966(RSP) atskirų straipsnių nuostatų

Add a Comment

© Copyright 2023, LŽTA