Siaurinamas lietuvių kalbos vartojimas

PAVADINIMAMS NEGALIOTŲ LIETUVIŲ KALBOS NORMOS

( lietuvių bendrinės kalbos normų laikymosi reikalavimas netaikomas tiems juridinių asmenų pavadinimams,…)
ĮSTATYMO PROJEKTAS Nr. Nr. XIIP-936

 

 lietuviu kalba juridiniams asmenims
Labiau susirūpinę lietuvių kalbos išsaugojimu šie Seimo nariai:

Detalesnė informacija apie Seimo narių balsavimą (Spausti čia)

 Skaitytojas su balsavimo rezultatais gali susipažinti:

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-17879

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA