Seimo nariai ir valstybinės lietuvių kalbos apsauga

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 str.skelbia, kad „Valstybinė kalba yra lietuvių kalba”.

Įstatymo projektas (pateikimas) Nr. XIIIP-471

kad vardai ir pavardės W,Q ir X raidėmis  būtų  įrašomos asmens dokumentų kitų įrašų skyriuje 

BALSAVO.

Seimo frakcijose:

kitu irasu skyriuje1

Pateikti Seimo narių balsavimo rezultatai atspindi jų elgesį stiprinant/silpninant valstybinės lietuvių kalbos apsaugą. Nuorodose atskleidžiama pozityvi ir negatyvi Seimo frakcijų ir kiekvieno Seimo nario nuostata šios konstitucinės vertybės atžvilgiu.

 Duomenys paimti iš  Seimo svetainėje.

PRIEŠ –   probLemos nežinojimas arba  negatyvi Seimo nario nuostatą dėl valstybinės  lietuvių kalbos apsaugos stiprinimo

UŽ  –  pozityvi Seimo nario nuostata balsuojant už  valstybinės  lietuvių kalbos apsaugos stiprinimą

SUSILAIKĖ –  santūriai neutrali Seimo nario nuostata

NEDALYVAVO -negalėjo objektyviai  arba vengė dalyvauti (žiūr.Seimo darbotvarkės, Seimo narių komandiruotės ir kt.)

Detalesnė informacija apie kiekvieno Seimo nario balsavimą (Spausti ČIA)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ad83e1300a4211e78dacb175b73de379

Būsime dėkingi už  patarimus ir pastebėtas klaidas. Pastabas siųskite el.paštu: info@lzta.lt

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA