Seimo narių vertybinės nuostatos (atnaujinta)

 Apibendrinta kiekvieno Seimo nario laikysena pirmojoje ir antrojoje Seimo sesijose saugant ir ginant konstitucines vertybes – valstybinę lietuvių kalbą ir šeimą

Seimo vadovai1

Pateikti Seimo narių balsavimo rezultatai atspindi jų elgesį stiprinant/silpninant konstitucinių vertybių apsaugą.

 Duomenys paimti iš  Seimo svetainėje.

Diagramoje susumuota pozityvi, negatyvi arba neutrali (nedalyvauta) Seimo nario laikysena konstitucinių vertybių atžvilgiu. Pvz.,

PRIEŠ –   (- 2) problemos nežinojimas arba  negatyvi Seimo nario nuostatą dėl valstybinės  lietuvių kalbos arba šeimos apsaugos stiprinimo.

UŽ  –  (2) pozityvi Seimo nario nuostata balsuojant už  valstybinės  lietuvių kalbos arba šeimos apsaugos stiprinimą

SUSILAIKĖ –  (-1) sąlyginai negatyvi Seimo nario nuostata minėtų konstiotucinių vertybių atžvilgiu

NEDALYVAVO(0) negalėjo objektyviai  arba vengė dalyvauti (žiūr.Seimo darbotvarkės, Seimo narių komandiruotės ir kt.)

Detalesnė informacija apie kiekvieno Seimo nario balsavimą (Spausti čia)

Seimo nario sprendimus konstitucinių vertybių atžvilgiu galima rasti Seimo tinklalapyje. Pvz.:

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-26597

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/30c639a0451011e7b465dc41e35792b9

Būsime dėkingi už  patarimus ir pastebėtas klaidas. Pastabas siųskite el.paštu: info@lzta.lt

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA