Partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovų sąrašas

Sąrašas rinkėjui partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatams reitinguoti.

Sudarytas pagal politinių partijų (ir nepartinių) atstovų Seime aktyvumą bei jų vertybines nuostatas saugant ir ginant pagrindines konstitucines vertybes: a) – alkoholio kontrolė (mėlyna spalva), b) –valstybinės lietuvių kalbos apsauga (raudona), c) – pilietinės teisės ir laisvės (susirinkimų, referendumų ir rinkimų  – geltona), d) – šeimos ir vaiko teisių apsauga (žalia). Procentais išreikšti Seimo nario balsavimo rezultatai ir jo nuostatos minėtų vertybių atžvilgiu. Geriausias vertinimas pagal atskiras įstatymų grupes (pvz., valstybinės lietuvių kalbos apsauga) yra 100 proc.  Vertinimų suma reiškia bendrą Seimo nario balsavimo rezultatą visų minėtų įstatymo grupių atžvilgiu (pvz., šeimos apsauga 100 % +  valstybinės lietuvių kalbos apsauga 100 %  + pilietinių teisių užtirkinimas 100 % + alkoholio kontrolė 80 % = bendras rezultatas -380).

Tokiu būdu sąrašo priekyje (reitingo vieta/vertinimų suma) yra nurodyti pozityviausiai balsavę Seimo nariai priimant įstatymų projektus minėtų konstitucinių vertybių atžvilgiu.  Išsamią informaciją apie kiekvieno Seimo nario balsavimą, balsų skaičiavimo metodiką ir kt. rasite šiame tinklalapyje.

Išsamiau…

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA