Viešasis interesas ir jo gynimas. Leidinio “Pozicija” 2011 Nr.4 priedas

Viešasis interesas ir jo gynimas

2011 Viesasis interesas


Medžiagą galima skaityti arba parsisiųsti:   „Pozicija” – Leidinio e-versija

 

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA