Kelti Lietuvių kalbos instituto statusą

Formuoti valstybinės lietuvių kalbos strategiją bei taktiką

ĮSTATYMO PROJEKTAS Nr.XIIP-3866(2)


Liet.kalbos institutas nacionaliniu institutu
Susirūpinę lietuvių kalbos stiprinimu šie Seimo nariai:

Detalesnė informacija apie Seimo narių balsavimą (Spausti čia)

 Skaitytojas su balsavimo rezultatais gali susipažinti:

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-22500

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA