Dėl žmogaus teisių, pilietinių ir politinių laisvių

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Gerb. Viktorui Pranckiečiui
Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms
Lietuvos Respublikos Seimo komitetams
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gerb. Sauliui Skverneliui
Lietuvos visuomeninėms organizacijoms ir pilietiniams judėjimams
Žiniasklaidai

LIETUVOS INTELEKTUALŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ KOALICIJOS
IR
SAMBŪRIO „KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“
KREIPIMASIS

Dėl žmogaus teisių, pilietinių ir politinių laisvių

2016 m. gruodžio 1 d.

Mes, Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų (LINVO) koalicijos atstovai bei Sambūrio „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ (SKLN) Nacionalinis komitetas, gerbdami naujai išrinkto Seimo siekį keisti ligšiolinį neatsakingą valdžios požiūrį į skurdą, socialinę atskirtį, emigraciją ir kritinę šalies demografinę būklę, reiškiame įsitikinimą, jog tokia padėtis yra neadekvataus žmogaus teisių ir laisvių vertinimo bei nuolatinių jų pažeidinėjimų pasekmė.

Nekyla abejonių, kad masinę Lietuvos gyventojų emigraciją stipriausiai įtakoja skurdas ir socialinė atskirtis. Nedarbas, pažeistas saugumo jausmas, teisingumo stygius sukelia tokias socialines ligas kaip narkomanija, alkoholizmas, o jas savo ruožtu lydi iš nevilties kylantys smurto proveržiai, depresijos ir savižudybės. Pagal nelygybės mato GINI koeficientą Lietuvos gyventojų socialinė atskirtis prilygsta padėčiai Lotynų Amerikos šalyse. Tai ilgalaikio piliečių socialinių ekonominių teisių ir pamatinės žmogaus teisės į orų gyvenimą ignoravimo pasekmė.

Todėl pritardami naujojo Seimo narių nuostatai mažinti nedarbą, stiprinti socialinį saugumą, skatinti gimstamumą ir paramą šeimai, kartu primename, kad rimtos kovos su žmogaus teisių pažeidimais pastangos negali apsiriboti plakatais ir reklama, susitelkiant į pasekmes ir apleidžiant priežastis. Kuriant teisingos ir socialiai jautrios valstybės modelį, būtinos esminės permainos, grąžinančios prie prigimtinių žmogaus teisių apsaugos: tai įstatyminė šeimos instituto apsauga, ribojanti ją ardančias iniciatyvas; suteikimas teisės visuomenei dalyvauti teisingumo vykdyme; iš humanistinės Europos kultūros tradicijos kylantis tikėjimo ir įsitikinimų reiškimo laisvės užtikrinimas; harmoninga valstybės valdžių sąveiką; tiesioginės demokratijos stiprinimas įgalinant piliečių dalyvavimą valstybės valdyme; realios savivaldos regionuose įvedimas esmingai keičiant savivaldos ir savivaldybių tarybų rinkimų įstatymus.
Nerimą kelia viešojoje erdvėje įsivyravusi patyčių kultūra, nekaltumo prezumpcijos nepaisymas, kai kurių politikų, politologų, žurnalistų viešas tam tikrų visuomenės grupių ar sluoksnių žeminimas žiniasklaidoje, neišskiriant nė nacionalinio transliuotojo.

Atkreipiame dėmesį, kad valstybei taip pat pavojingas nuolatinis jos demokratinių institucijų menkinimas ir žeminimas, nes tai naikina žmonių prieraišumą savo kraštui, skatina teisinį nihilizmą.
Suprasdami, jog esminėms permainoms įgyvendinti būtina aktyvi organizuotos visuomenės parama, kviečiame visuomenines organizacijas, pilietinius judėjimus, žiniasklaidą ir visus, kam rūpi Lietuvos valstybės tęstinumas ir klestėjimas, padėti išrinktajam Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei įgyvendinti savo programinius tikslus, kurie atitinka esminius visuomenės lūkesčius.

Sambūrio „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“
Nacionalinio komiteto pirmininkas – KRESCENCIJUS STOŠKUS

LIETUVOS INTELEKTUALŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KOALICIJOS ATSTOVAI:

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras:
Lietuvos Helsinkio grupė – STASYS STUNGURYS
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija – ROMUALDAS POVILAITIS
Lietuvos žmogaus teisių asociacija – VYTAUTAS BUDNIKAS
Nepartinis demokratinis judėjimas – KĘSTUTIS ZABORSKAS

Lietuvos Tėvų forumas – AUDRIUS MURAUSKAS

SAULIUS ARLAUSKAS -teisės filosofas, profesorius;

RITA ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ -kultūrologė, M. Romerio universiteto profesorė;

ANTANAS BURAČAS -LMA akademikas, Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys;

RYŠARDAS BURDA -teisės profesorius, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos valdybos narys

BRONIUS GENZELIS – habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“
signataras;

VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ- rašytoja, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatarė, Lietuvos moterų sąjungos įkūrėja;

ALBERTAS KELMELIS – emigrantas, vokiečių kalbos dėstytojas;

MARIUS KUNDROTAS – politologas, publicistas, visuomenės veikėjas;

GEDIMINAS MERKYS – sociologas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras;

ALVYDAS PAULIUKEVIČIUS – medicinos mokslų daktaras, profesorius;

JONAS PUNYS – technikos mokslų daktaras, visuomenininkas;
VYTAUTAS RUBAVIČIUS – rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras

One Response

  1. By Algis Kazlauskas 2016-12-01

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA