Dėl Partnerystės įteisinimo

Įteisinti Partnerystę  norėtų šios Seimo frakcijos:

ĮSTATYMO PROJEKTAS Nr. XIIP-3395 (atiduotas tobulinti)

Partnerystes institutas

Įteisinti Partnerystę norėtų šie Seimo nariai:

Detalesnė informacija apie Seimo narių balsavimą (Spausti čia)

 Skaitytojas su balsavimo rezultatais gali susipažinti:

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-21183&p_var=2

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA