DĖL ATMINIMO LENTOS RUSIJOS DISIDENTAMS

Vilniaus miesto merui

Gerb. Remigijui Šimašiui

2015-11-12

Lietuvos istorijoje pripažįstama neabejotina Rusijos disidentų parama 1990 m. Lietuvai atgaunant laisvę ir nepriklausomybę. Ypatingą vaidmenį remiant šį lietuvių tautos siekį atliko Sergėjus Kovaliovas – žymus sovietinis disidentas ir politinis kalinys, o posovietinėje Rusijoje – žmonių teisių aktyvistas ir politikas. Jis aktyviai dalyvavo publikuojant “samizdato” periodinius leidinius -“Dabartinių įvykių kronika” ir “Katalikų bažnyčios kronika Lietuvoje“.

Kovaliovas buvo suimtas 1974 m. gruodžio mėn. ir teisiamas Vilniuje „už antisovietinę agitaciją ir propagandą“. 1975 m. gruodžio 12 d. tuometinis LTSR Aukščiausiasis teismas nuteisė S. Kovaliovą 7 metams kalėjimo ir 3 metams tremties. Į S. Kovaliovo teismą buvo atvykęs ir akademikas Andrėjus Sacharovas, tačiau į teismo salę jis nebuvo įleistas.

Tomis dienomis (gruodžio 9-12 d.) akademikas A.Sacharovas apsigyveno žmogaus teisių gynėjo, būsimojo Lietuvos Helsinkio grupės nario Eitano Finkelšteino bute (Tauro g. 10, Vilnius).

Atkreiptinas dėmesys, kad tuo metu (gruodžio 10 d.) A. Sacharovui Stokholme turėjo būti įteikta Nobelio Taikos premija, tačiau jis nusprendė atvykti į Vilnių, į S.Kovaliovo teismą, o į Stokholmą delegavo savo žmoną Jeleną Boner. Į savo (kaip Nobelio premijos laureato) svečių sąrašą akademikas A. Sacharovas buvo “simboliškai” įrašęs ir S. Kovaliovą, kuris tuo metu kalėjo Vilniaus KGB kalėjime.

Tame pačiame E. Finkelšteino mažame vieno kambario bute (Tauro g., 10, Vilnius) 1974 metais buvo apsistojusi ir didžiojo Rusijos poeto Osipo Mandelštamo našlė, žymi rašytoja ir memuaristė Nadežda Mandelštam ( O. Mandelštamas mirė gulage 1938 m.).

Manytume, jog yra prasminga įrengti memorialinę lentą ant namo Tauro g. 10, Vilniuje, kuriame gyveno vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų Eitanas Finkelšteinas, ir kurio bute lankėsi bei gyveno akademikas Andrejus Sacharovas, poeto Mandelštamo našlė Nadežda Mandelštam. Iniciatyvai pagerbti minėtus Rusijos disidentus pritaria ir palaiko lietuvių poetas, Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas ir disidentas Tomas Venclova.

Mūsų visuomenė neturi pamiršti jai laisvę iškovoti padėjusių žmonių, todėl maloniai prašome paremti šią iniciatyvą ir asmeniškai prisidėti įrengiant memorialinę lentą ant namo Tauro g. 10, Vilniuje.

 

Pagarbiai,

 

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras:

Lietuvos Helsinkio grupė – STASYS STUNGURYS

Piliečių gynybos paramos fondas – STASYS KAUŠINIS

Lietuvos žmogaus teisių asociacija – VYTAUTAS BUDNIKAS

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija – ROMUALDAS POVILAITIS

 

Įgaliotas Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro atstovas,

Piliečių gynimo paramos fondo direktorius   Stasys Kaušinis

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA