AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

MINISTRŲ KOMITETO REKOMENDACIJOS VALSTYBĖMS NARĖMS Nr. CM/REC (2007)14
DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TEISINIO STATUSO EUROPOJE

Nors NVO nėra politinės partijos, NVO politinėms partijoms rodoma parama vykstant rinkimams ir per referendumą gali tapti svarbia priemone konkrečiam tikslui ar jo daliai įgyvendinti, nes po rinkimų ar referendumo teisės aktai ar politika gali būti pakeisti to tikslo naudai.

Skaityti daugiau…

 

Add a Comment

© Copyright 2024, LŽTA