Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 str.skelbia, kad „Valstybinė kalba yra lietuvių kalba“.

Įstatymo projektas (pateikimas) Nr. XIIIP-471

kad vardai ir pavardės W,Q ir X raidėmis  būtų  įrašomos asmens dokumentų kitų įrašų skyriuje 

BALSAVO.

Seimo frakcijose:

kitu irasu skyriuje1

Pateikti Seimo narių balsavimo rezultatai atspindi jų elgesį stiprinant/silpninant valstybinės lietuvių kalbos apsaugą. Nuorodose atskleidžiama pozityvi ir negatyvi Seimo frakcijų ir kiekvieno Seimo nario nuostata šios konstitucinės vertybės atžvilgiu.

 Duomenys paimti iš  Seimo svetainėje.

Raudona –  žymi  probelmos nežinojimą arba  negatyvią Seimo nario nuostatą balsuojant PRIEŠ  valstybinės  lietuvių kalbos apsaugos stiprinimą

Žalia  –  pozityvi Seimo nario nuostata balsuojant   valstybinės  lietuvių kalbos apsaugos stiprinimą

Gelsva –  santūriai neutrali Seimo nario nuostata  SUSILAIKĖ balsuojant dėl  valstybinės  lietuvių kalbos apsaugos stiprinimo

Pilka  – svarstyme NEDALYVAVO -negalėjo objektyviai  arba vengė dalyvauti(žiūr.Seimo darbotvarkės, Seimo narių komandiruotės ir kt.)

Detalesnė informacija apie kiekvieno Seimo nario balsavimą (Spausti ČIA)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ad83e1300a4211e78dacb175b73de379

Būsime dėkingi už  patarimus ir pastebėtas klaidas. Pastabas siųskite el.paštu: info@lzta.lt