Netekome Šalies patrioto

Netekome Šalies patrioto

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras nuoširdžiai užjaučia Kazimiero Uokos šeimą ir artimuosius dėl jo mirties. Šis didis politikas,  buvęs Seimo narys ir Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo signataras labiausiai rūpinosi žmonėmis, savo tauta. Jis buvo ir tarp tų, kurie 1989 metais pasirašė Lietuvos Visuotinių žmogaus teisių deklaraciją, steigė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociaciją ir  buvo jos komiteto nariu.

Netekome žmogaus, savo darbu pasišventusio Lietuvai. Linkime artimiesiems tikėjimo ir stiprybės  šią sunkią netekties valandą.

 

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras:

Lietuvos žmogaus teisių asociacija                               Vytautas Budnikas

Lietuvos Helsinkio grupė                                              Stasys Stungurys

Piliečių gynimo paramos fondas                                   Stasys Kaušinis

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija                  Romualdas Povilaitis

 

2016 m. liepos 17 d.

 

Add a Comment

© Copyright 2023, LŽTA