Tėvų teisė auklėti vaikus yra pirminė ir svarbesnė

Stiprinti tėvų ir globėjų vaidmenį vaikų švietimo procesuose

 ĮSTATYMO PROJEKTAS Nr.  XIIP-1684

Pagal frakcijas:


tevu pareiga aukejant vaikus

 

Konstitucinę tėvų teisę rūpintis vaikų auklėjimų ir švietimu labiausiai remia šie Seimo nariai:

Detalesnė informacija apie Seimo narių balsavimą : (Spausti čia)

 Skaitytojas su balsavimo rezultatais gali susipažinti:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-18401

Add a Comment

© Copyright 2023, LŽTA