Referendumų laisvė

 IŠPLĖSTI PILIEČIAMS REFERENDUMŲ LAISVĘ

Siūloma piliečiams inicijuojant referendumą parašams rinkti nustatyti ne 3 mėn, o 12 mėn terminą

 

Suteikti daugiau teisių piliečiams inicijuojant referendumus nori šie Seimo nariai:

Detalesnė informacija apie Seimo narių balsavimą (Spausti čia)

 Skaitytojas su balsavimo rezultatais gali susipažinti:

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-16924

Add a Comment

© Copyright 2023, LŽTA