Grupė Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) 2014 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Seime surengė Nacionalinį forumą „Šeima ir vaikai ateities Lietuvoje“. Forumo metu įsteigta Lietuvos intelektualų ir nevyriausybinių organizacijų (LINVO) koalicija.

LINVO koalicija – tai vienintelė Lietuvoje intelektualų mokslininkų, teisininkų, rašytojų, meno bei kultūros kūrėjų ir visuomeninių organizacijų (pelniusių visuomenės bei tarptautinį pripažinimą), ginančių pamatines visuomenės vertybes ir valstybės viešąjį interesą, sąjunga.

LINVO koalicija teikia valstybės ir valdžios institucijoms savo išvadas, pastabas ir pasiūlymus įstatymų leidyboje, dalyvauja rengiant įstatymų ir teisės aktų projektus, pasisako svarbiausiais viešosios politikos klausimais ginant pamatines visuomenės vertybes, kuriant pilietinę visuomenę ir sprendžiant valstybės valdymo problemas.