Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2013 Nr.1

Pozicija_2013 Nr.1

Kai piliečiai – tik balastas valstybei.
Ar Lietuvoje varžoma susirinkimų laisvė?
Pilietinių organizacijų požiūris į įsitikinimų laisvę ir lietuvių kalbos vartojimą.

Šios temos gvildenamos Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 2013 m. leidinyje „Pozicija“  Nr. 1.

Medžiagą galima skaityti arba parsisiųsti:   „Pozicija“ – Leidinio e-versija

 

 

Turinys :

LZTA PAREIŠKIMAS DĖL EŽTT TEISĖJŲ

 

Lietuvos Respublika siūlo kandidatu į Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT)
teisėjus, Mykolo Romerio universiteto mokslų daktarą, Vilniaus ir Oksfordo universitetų
absolventą, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės specialistą bei žmogaus
teisių gynėją profesorių dr. Igną Vėgėlę.
Tačiau šį siūlymą paviešinus visuomenei, Lietuvos gėjų lyga (LGL), prieštaraudama
I.Vėgėlės kandidatūrai, kreipėsi į Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją,
Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką ir Teisingumo Ministrą, į EŽTT teisėjus
dėl tariamai neigiamo jo požiūrio į transseksualų teises.

…….

 

KAI PILIEČIAI – TIK BALASTAS VALSTYBEI

Nepartinis demokratinis judėjimas Mokslų akademijoje surengė disputą “Kaip
sustabdyti masinę emigraciją?“ Regis, ir politikai susigriebė. Spaudoje ir televizijos
debatuose užvirė diskusijos. Daug patoso, daug skambių žodžių, skirtingos nuomonės,
bet vieningo supratimo, kaip emigraciją stabdyti, regis, nerasta.

…….

 

AR LIETUVOJE VARŽOMA SUSIRINKIMŲ LAISVĖ?

„Žinių radijo“ laidoje Skirmantas Malinauskas kalbina
Kauno technologijų universiteto profesorių, sociologą
Gediminą Merkį, Tolerantiško jaunimo asociacijos
valdybos pirmininką Artūrą Rudomanskį, Lietuvos tautinio
jaunimo sąjungos vadovą Julių Panką, Lietuvos
Žmogaus teisių asociacijos pirmininką Vytautą Budniką
(kalba netaisyta)

…….

STATEMENT OF LITHUANIAN HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

Regarding judges of the European Court of Human Rights
The Republic of Lithuania decided to propose a doctor of science of Mykolas Romeris University, a graduate of Vilnius
university, who successfully pursued a course of study at Oxford University, international and European Union law
scholar and human rights activist professor dr. Ignas Vėgėlė as a candidate for the post of a judge of the European Court
of Human Rights (ECHR).
However, as this information has become public, the Lithuanian Gay League (LGL) opposed the mentioned candidacy
since I. Vėgėlė has had earlier expressed his allegedly negative attitude towards rights of transsexuals. On this basis the
Lithuanian Gay League appealed to the Council of Europe Parliamentary Assembly, the Prime Minister of the Republic of
Lithuania and the Minister of Justice of the Republic of Lithuania.

…….

 LIETUVOS PILIETINŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIŠKIMAS (Dėl lietuvių kalbos vartojimo)

Lietuvos visuomenėje didėja susirūpinimas dėl nuolatinių neapgalvotų Lietuvos valdžios atstovų siūlymų, prisidengiant
žmogaus teisių problemomis, pertvarkyti asmenvardžių rašybą. Stebina ir nepagrįsti valstybės tarnautojų atsiprašymai
už tariamai pažeidžiamas kitataučių teises, sudarant regimybę, kad yra nepagrįstos lietuvių pastangos išsaugoti tautos nacionalinį orumą ir apginti savąją kalbą, vieną iš seniausių gyvųjų Europos kalbų. Politiniu ir ekonominiu požiūriu
netoliaregiški yra politikų bei valdininkų (ypač Lietuvos kultūros viceministro E.Trusevičiaus) vieši pareiškimai
įteisinti dvikalbius užrašus nacionalinių mažumų gyvenamose vietovėse bei vardų ir pavardžių rašymą nelietuviškais
rašmenimis oficialiuose dokumentuose.

 

…….

 

Kai piliečiai – tik balastas valstybei.
Ar Lietuvoje varžoma susirinkimų laisvė?
Pilietinių organizacijų požiūris į įsitikinimų laisvę ir lietuvių kalbos vartojimą.

Šios temos gvildenamos Lietuvos žmogaus teisių asociacijos 2013 m. leidinyje „Pozicija“  Nr. 1.

Add a Comment

© Copyright 2023, LŽTA