Seimo nariai, remiantys santuoką ir šeimą

INICIATYVA STIPRINTI SANTUOKĄ IR ŠEIMĄ

 106 LR Seimo nariai ginantys santuoką ir šeimą: Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas (XIIP-1217):

  • Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Šeima sukuriama sudarius santuoką.
  • Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
  • Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės.
  • Valstybė saugo ir globoja santuoką, šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
  • Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

 

seima 2

 

Šeimą ir santuoką norėtų remti šie Seimo nariai:

Detalesnė informacija apie Seimo narių balsavimą (Spausti čia)

Skaitytojas su dokumentais gali susipažinti:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459885&p_tr2=2

Add a Comment

© Copyright 2023, LŽTA