Lietuvos žmogaus teisių portalas įkurtas įgyvendinant LŽTA steigėjų numatytą visuomenės teisinio švietimo programą. Portalo partneriai – Lietuvos nevyriausybinės organizacijos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų skyriai.

Nuo 1989 m. leidžiamas ir žurnalas “Pozicija” , kuris platinamas Seime, valstybės institucijose ir savivaldybių įstaigose.

Redakcijos tel.: +370 5 2429051,

Adresas: Laisvės pr.60-302, LT-05120 Vilnius.

El.paštas: pozicija@lzta.lt