TS-LKD FRAKCIJOS VERTYBINĖS NUOSTATOS DĖL VAIKO TEISIŲ

 TS-LKD vaiko teises

 

 Detaliau galima susipažinti:   http://lzta.lt/category/istatymugrupes/vaiko-teises/