LŽTA straipsniai

Išvados ir rekomendacijos dėl diskriminavimo piliečių tautiniu ir nacionaliniu pagrindu

Seimo nariams siūloma atmesti įstatymo projektą dėl raidžių W, Q ir X

Skaityti

Mitingų laisvė

Siūloma nebausti už spontanišką žmonių susibūrimą, kuris nekelia grėsmės viešajai tvarkai ir turi tikslą ginti viešuosius interesus


Skaityti

REFERENDUMO REIKIA REKLAMAI

  • organizavimas referendumo, kurio rezultatai iš anksto nuspėjami, tėra mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas ir Seimo liberalų frakcijos priešrinkiminė reklama…

Skaityti

Korupcija

Viešosios įstaigos „Transparency International“ Lietuvos skyrius paskelbė 2015 m. vadinamojo „korupcijos suvokimo indekso“ rezultatus. Lietuvai skirtas 61 balas iš 100 galimų ir 32 vieta 168 šalių sąraše


Skaityti

Kai žmogaus teisės tampa verslu

Jiems neparanku, kad žmogaus teisių pažeidimų šalyje mažėtų, nes tai prieštarautų verslo interesams, todėl jų ataskaitose visada rasis daugiau vietos neapykantos kurstymo, ekstremizmo, rasizmo, homofobijos, ksenofobijos, romų diskriminacijos ir netgi antisemitizmo apraiškų analizei. O labai mažai (arba visai nebus) žmogaus teisių pažeidimų dėl skurdo ir didėjančios socialinės atskirties, nors kas trečia šeima Lietuvoje gyvena ties skurdo riba arba žemiau jos, apie penktadalis Lietuvos vaikų dėl skurdo neturi normalių sąlygų fiziškai ir dvasiškai vystytis


Skaityti

Maskvos Helsinkio grupei – 40 metų

Interviu su Maskvos Helsinkio grupės pirmininke Liudmila Aleksejeva


Skaityti

MANIPULIACIJOS ŽMOGAUS TEISĖMIS

Dabar daugeliu atvejų propaguojamas ciniškas požiūris – kad vieno žmogaus saugumas ar patogumas yra svarbesnis už visos visuomenės saugumą, o vieno žmogaus teisės yra aukščiau už visos bendruomenės teises


Skaityti

APIE MITINGŲ IR SUSIRINKIMŲ LAISVĘ

Turime suvaržymų, dėl kurių visuomenė negali kūrybiškai plėtotis. Dėl to tie vargšai žmogeliai matydami, kad nieko nėra verti, susideda krepšius ir išvažiuoja. Bent žinos, jog kitame krašte bus lygiaverčiai su kitais emigrantais. Nepretenduos į savo laisvą ir nepriklausomą valstybę, kurios taip kadaise tikėjosi ir džiaugėsi jos atsiradimu


Skaityti

UŽUOJAUTA IR SOLIDARUMAS SU PRANCŪZŲ TAUTAI

Mes solidarizuojamės su Jumis ir visais demokratinio pasaulio žmonėmis, kuriuos vienija nesunaikinamos žmogiškosios vertybės.

Ištvermės ir stiprybės Jums šią sunkią valandą.

Skaityti

JT REZOLIUCIJA DĖL ŠEIMOS

Rezoliucija pabrėžia, kad šeima yra prigimtinis ir svarbiausias visuomenės vienetas, bei ragina vyriausybes vykdyti šeimai jautrią politiką ir imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias šeimos kaip institucijos išlikimui kylančioms grėsmėms


Skaityti