Leidinys „Pozicija“

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2014 Nr.1

 • APGINKIME ŠEIMOS IR VAIKŲ ATEITĮ LIETUVOJE!  (Mokslo, kultūros ir meno darbuotojų kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius ir į visus Lietuvos piliečius)  Vilnius 2014 m. kovo 20 d.
 • Neturime šeimos politikos…
 • Šiaurės Europos šalyse vaikų globa yra didžiulis verslas…
 • Vaiką iš Lietuvos galima įsivaikinti ir už pinigus…
 • Metas teisinės bendruomenės atstovams susivokti, kad sprendžiamas lietuvių tautos išlikimo klausimas…

Skaityti

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2013 Nr.4

 • Lietuvoje politinės partijos riboja piliečių konstitucines rinkimų teises
 • negalima piliečių persekioti ir bausti už dalyvavimą spontaniškuose mitinguose ir piketuose
 • Nevyriausybinių organizacijų įstatymas yra nedemokratiškas, juo valdžios institucijos siekia suvaržyti NVO savarankiškumą

 

&nbsp


Skaityti

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2013 Nr.3

Vaildžia ir visuomenė…

Socialinių viešųjų įmonių nauda…

Apie NVO programa Lietuvoje


Skaityti

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2013 Nr.2

Valdžia ir visuomenė, NVO veikla, pareiškimai, nuomonės


Skaityti

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2013 Nr.1

Kai piliečiai – tik balastas valstybei.
Ar Lietuvoje varžoma susirinkimų laisvė?
Pilietinių organizacijų požiūris į įsitikinimų laisvę ir lietuvių kalbos vartojimą


Skaityti

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2012 Nr.4

 • Faktas,  kad  valstybė  finansiškai  remia politines partijas, vadinasi ir  politinių partijų kandidatus,  rodo akivaizdžią save kandidatais išsikėlusių nepartinių
  piliečių diskriminaciją.
 • „Vilniaus energija“ teisme pralaimėjo bylą prieš P.Markevičių: VISUOMENĖ TURI TEISĘ GRIEŽTAI KRITIKUOTI ŠILUMOS TIEKĖJUS
 • Sąjūdžio  iniciatyvinės grupės nariai Alvydas  Medalinskas, Romualdas Ozolas ir Bronislavas Genzelis, būdami taikaus susirinkimo organizatoriai, jiems inkriminuojamų Susirinkimų  įstatymo  nuostatų  nepažeidė.

Skaityti

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2012 Nr.3

Septyni neginkluoto valstybės naikinimo būdai
Mūsų jau ne trys milijonai
Būtina teismų reforma
Valstybei nedera spausti varguolių
Su tokia chebryte kovoti reikia “dantų”
Vartotojui brukama šilumos energija
Visos partijos autoritarinės


Skaityti

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2012 Nr.2

PRARADIMAS NE TIK LIETUVAI

Gegužės 1 dieną Lietuvos tauta neteko Viktoro Petkaus – jis mirė po sunkios ligos, eidamas 84 – uosius metus. V.Petkus – viena iš ryškiausių XX a. asmenybių, kaip ir Aleksandras Solženicynas, Andrejus Sacharovas, padariusių didžiulę įtaką buvusios SSSR ir daugelio Rytų Europos valstybių demokratijos raidai. Tai vienas iš tų šviesuolių, kurie suiminėjami, kalinami ir kankinami kovojo už tiesos ir laisvės idealus. Jis visada tapatinosi su nepriklausoma Lietuvos valstybe, didžiavosi ja, tikėjo mūsų šalies ateitimi ir labai ją mylėjo


Skaityti

Viešasis interesas ir jo gynimas. Leidinio “Pozicija” 2011 Nr.4 priedas

 • Nesukursime pilietinės visuomenės, jeigu žmogus nepajus, kad jis gali lemti savo gyvenimo ar savo krašto likimą.
 • Lietuvių tauta, siekdama išlikti ir apginti savo teisę savarankiškai tvarkytis kryžiuočių agresijos akivaizdoje, pirmumą teikė ne asmens laivei, ne privačiam, o bendrajam interesui…
 • Ginti bendrąjį interesą – tai pirmiausia reikalauti, kad kiekvienas asmuo, naudodamasis teisėmis, vykdytų joms proporcingas pareigas…

Skaityti

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2010 m. gruodis

 • Dar 2007 m. LR Konstitucinis Teismas nustatė, kad Lietuvos savivaldos sistema neatitinka Konstitucijos – kandidatus gali kelti tik politinės partijos.
 • Lietuvoje ypač diskriminuojami pagyvenę žmonės ir psichikos ligoniai bei neįgalieji.
 • Pastabos Europos Komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija trečiajai ataskaitai apie Lietuvą
 • Vyzentalio (Wiesenthal) centro vadovas E. Zuroff lietuvius vadina „žydšaudžių tauta“, o Jeruzalės Jad Vašem (Yad Vashem) muziejus apdovanoja lietuvių tautybės piliečius už pasiaukojimą gelbėjant žydus, priskirdamas jiems antrąją vietą tarp 32 pasaulio valstybių.
 • Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos steigėjas ir Garbės pirmininkas Viktoras Petkus dovanoja M.Romerio universitetui savo knygų kolekciją.

Skaityti