Leidinys „Pozicija“

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2016 m. Nr.1

 • Vilniaus senamiesčio tvarkymo planas kelia pavojų kultūros paveldui, jo išlikimui…
 • Atskleisdama akademinės tarybos narių slapto balsavimo metu išreikšta valią Lietuvos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pažeidė etiką…
 • Ar bus nuolaidos alui ir skalbimo milteliams būsimajame referendume…
 • Emigracijos masto ignoravimą visuomenė vertina kaip valdžios atsakomybės arba gebėjimų stoką garantuoti valstybės suverenumą ir tautos tęstinumą…

Daugiau »

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2015 m. Nr.4

 • Žmonių skurdinimas – didžiausias jų teisių pažeidimas
 • Visuomenei leista žinoti tik tai, ką mano esant reikalinga kraštutinam liberalizmui atstovaujanti žiniasklaida
 • Teikdami išvadas Seimui šeimos klausimu, valdininkai klaidina ir Seimo narius ir visuomenę…
 • Konferencijoje „Šeima ir valstybė“ pripažinta, kad šiuo metu Europoje ir pasaulyje tradicinė šeima pateko į dramatišką dviejų pasaulėžiūrų kovą.

Daugiau »

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys „Pozicija“ 2015 m. Nr.3

 • Padažnėjo Konstitucijai prieštaraujančių Seimo narių iniciatyvų, keliančių grėsmę esminėms žmogaus teisėms
 • Retas vartotojas gali gražinti kelias paskolas per metus, kurių palūkanų vidurkis siekia net 200 proc.
 • Teismams būtina susilaikyti nuo nepagrįsto piliečių persekiojimo ir baudimo už dalyvavimą spontaniškuose mitinguose bei piketuose
 • Kam nenaudingas ET Ministrų Komiteto rekomendacijų (Cm/Rec (2007) 14) Aiškinamasis memorandumas?
 • Ar legitimi Vilniaus NVO taryba ?

Daugiau »

Ar partnerystė yra šeima? Leidinio „Pozicija“ 2015 Nr.2 priedas

 • Europoje ir pasaulyje vyksta ketvirtoji revoliucijų banga…
 • Skirtingų lyčių šeima negali būti nei tradicinė, nei netradicinė. Ji tiesiog autentiškoji šeima
 • Partnerystė (tos pačios lyties asmenų -red.) neturi pagrindo vadintis nei santuoka, nei šeima, priešingu atveju neišvengiamai būtų iškreipiama šeimos sąvoka, daiktai būtų vadinami ne savais vardais – iš principo negyvi tos pačios lyties santykiai būtų prilyginami gyvybingiems , visuomenės tęstinumą garantuojantiems skirtingų lyčių santykiams.
 • Marksistas Vilhelmas Raichas džiaugėsi permainomis bolševikinėje Rusijoje. Jį džiugino, kad yra puolama šeima…

Daugiau »

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys „Pozicija“ 2015 Nr.1

 • Dėl taikdariškų pajėgų kontingento Ukrainoje…
 • Dėl Paryžiuje įvykdytų teroro išpuolių bei religijos, žodžio ir įsitikinimų laisvės….
 • Dėl vaiko teisių apsaugos ir Lietuvos piliečių teisių gynimo užsienio valstybėse….
 • Lietuvos NVO tarybos saulėtekis (Nevaldoma demokratija (1, 2)…
 • Dėl pedagogo ir jo auklėtinės santykių teisinio vertinimo įtakosviešajam interesui ir Lietuvos švietimo sistemai…
 • LVAT pripažino „Lietuvos Sąrašo“ ieškinį pagrįstu: mažų partijų nepriėmimas į rinkimų laidas LRT prieštarauja įstatymams…

Daugiau »

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys “Pozicija” 2014 Nr.4

Gruodžio 19 d.  buvo patvirtinta Lietuvos nevyriausybinių organzacijų tarybos sudėtis. Ją sudaro valdžios ir NVO deleguoti atstovai.
Seime priimta rezoliucija dėl genocido vykdytojų atsakomybės….
Europoje vyksta kultūrinis karas prieš gyvybės kultūrą, šeimą ir krikščioniškąsias vertybes….
Iš daugelio esamų, mokslininkai atrinko 10 svarbiausių visuomenės vystymo krypčių…
Lytinis ugdymas geriau negu lytinis švietimas teigiama nacionalinio forumo „Jaunimo rengimas šeimai:[…]“ komunikate…

Daugiau »

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos informacinis leidinys „Pozicija“ 2014 m. Nr.3

 • (NE)VARŽOMA TEISĖ Į KŪNĄ arba atsakymas M.A.Pavilionienei
 • Stambulo konvencija supriešina piliečius
 • Valstybė negali keisti formaliojo švietimo bei mokymo programas įtraukdama į jas socialinės lyties, lytinės orientacijos, lyties tapatybės aspektus,  nepažeisdama konstitucinės piliečių teisės auklėti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus.

Daugiau »