LŽTA pareiškimai

5-Europos tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos dėl NVO teisinio statsuso Europoje

MINISTRŲ KOMITETO REKOMENDACIJA VALSTYBĖMS NARĖMS Nr. CM/REC (2007)14 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TEISINIO STATUSO EUROPOJE MINISTRŲ KOMITETO REKOMENDACIJA VALSTYBĖMS NARĖMS Nr. CM/REC (2007)14 DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TEISINIO STATUSO EUROPOJE   (priimta 2007 m. spalio 10 d. Ministrų Komiteto ministrų pavaduotojų 1006-ame susirinkime)   Ministrų Komitetas, remdamasis Europos Tarybos Statuto 15 straipsnio b[…]

Daugiau »

DĖL ŠEIMOS IR SANTUOKOS STIPRINIMO

Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos komisijai 2014 m. kovo 14 d. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio Papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras (toliau – LŽTKC), vienijantis Lietuvos žmogaus teisių asociaciją (LŽTA), Piliečių gynimo paramos fondą, Lietuvos Helsinkio grupę (LHG), Nepartinį demokratinį judėjimą (NDJ) ir Lietuvos žmogaus[…]

Daugiau »

Dėl vaiko teisių ir šeimų apsaugos

Lietuvos Respublikos Prezidentei Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Žiniasklaidai   LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR KITŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIŠKIMAS 2013 m. gegužės 20 d. Vilnius  Dėl vaiko teisių ir šeimų apsaugos  Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti pateiktas LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau –[…]

Daugiau »

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pareiškimas

… Profesorius dr. I.Vėgėlė yra advokatas, Lietuvos Helsinkio grupės narys, jis gynė ir gina žmogaus teises bei laisves. Iškilus Lietuvos ir tarptautinės kultūros bendruomenės atstovas, vienas iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų Tomas Venclova yra pasakęs, jog „Lietuvos Helsinkio grupės prioritetas buvo žmogaus teisės, iš kurių logiškai išplaukia ir valstybinė nepriklausomybė, ir visavertis tautinis gyvenimas, ir mažumų plėtotė, ir sąžinės bei tradicinės ir netradicinės kultūros laisvė.“ Todėl abejoti Lietuvos Helsinkio grupės narių (tarp jų ir I.Vėgėlės) humanistiniais seikiais nėra nei teisinio, nei moralinio pagrindo. …

Daugiau »