LŽTKC Pareiškimai

Dėl prof. V. Radžvilo diskriminavimo pažiūrų ir įsitikinimų pagrindu

Prašymas TPSMI administracijai primena sufabrikuotus „darbo žmonių“ laiškus sovietų komunistų partijai, kuriuose būdavo smerkiami mokslininkai, rašytojai ir kultūros veikėjai, nepritarę oficialiai sovietų komunistų partijos doktrinai


Skaityti

Savanorystės pagrindais veikiančios NVO diskriminuojamos

konkurso sąlygos yra ydingos ir parengtos siauram NVO ratui. Todėl savanorystės pagrindu veikiančios NVO yra diskriminuojamos


Skaityti

Dėl Lietuvos gyventojų emigracijos ir demografinės krizės

Ar valstybės vadovai iš tiesų ketina dėti apčiuopiamas pastangas, kad ateityje  išliktų lietuvių tauta, jos kalba, kultūra ir Lietuvos valstybė?

Skaityti

Konferencijos „Žmogaus teisės Lietuvoje: gerovė ar jos iliuzija?“ rezoliucija

Eesmingai keisti Savivaldos ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymus…

pakeisti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatym…

padidinti žmonių atsakomybę už viešą tyčinį kito asmens žeminimą ar tyčiojimąsi iš jo, už Lietuvos valstybę reprezentuojančių institucijų menkinimą ir niekinimą…

Skaityti

Dėl žmogaus teisių, pilietinių ir politinių laisvių

Viešojoje erdvėje įsivyrauja patyčių kultūra, vis labiau pažeidinėjama asmens nekaltumo prezumpcija, kai  kurie politikai, politologai, žurnalistai žiniasklaidoje, neišskiriant nė nacionalinio transliuotojo,   viešai menkina ir žemina tam tikras visuomenės grupes


Skaityti

Dėl pažiūrų ir religinių įsitikinimų reiškimo laisvės

  • bet kokios pastangos apriboti valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų teises ir laisves turi būti vertinamos kaip mėginimas diskriminuoti dėl religinių įsitikinimų…

Skaityti

Netekome Šalies patrioto

  • Jis buvo  vienas iš mūsų, kurie steigė Lietuvos žmogaus teisių asociaciją…

Skaityti

Užuojauta prancūzų tautai

  • Tesuteikia Dievas Jums ištvermės ir stiprybės.

Skaityti

DĖL ŽEMĖS PARDAVIMO SĄLYGŲ LIETUVOJE

Europos Komisijai Europos žmogaus teisių asociacijai (AEDH) Kopijos: Latvijos, Bulgarijos, Slovakijos, Vengrijos Respublikų Parlamentams J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai Europos departamentui prie LR Teisingumo ministerijos Žiniasklaidai LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJŲ KREIPIMASIS 2016 m. birželio 21 d. Vilnius 2016 m. gegužės 26 d. [&hellip


Skaityti

Dėl LRT priklausomumo ir žodžio laisvės suvaržymų

LRT programų užsakovų bei rengėjų pažiūros ir laikysena akivaizdžiai nesutampa su Įstatyme įtvirtintais žodžio laisvės, nešališkumo, objektyvumo bei kitais pamatiniais demokratijos principais


Skaityti