LŽTKC išvados

Papildomos išvados dėl KTU Aprašo

  • Naujasis Aprašas pažeidžia ir  suvaržo KTU darbuotojų ir akademinės bendruomenės narių pilietines teises bei laisves (žodžio, minties, įsitikinimų, informacijos laisvę)…
  • Apraše  numatyti asmens žodžio laisvės apribojimai  negali būti taikomi akademinės bendruomenės nariams, nes tai prieštarauja Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų misijai…

Skaityti

Dėl direktoriaus rinkimų Panevėžio kolegijoje

  • Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Tarnyba galimai viešai atskleidė akademinės tarybos narių nuostatas slapto balsavimo metu…

Skaityti

Dėl galimų pažeidimų Kauno technologijos universitete

  • KTU Aprašas ir jo priedai pažeidžia žmogaus teises (teisę laisvai gauti ir skleisti informaciją), demokratiško viešojo valdymo principus…
  • KTU rektoriaus įsakymu patvirtinto Aprašo ir jo priedų nuostatos suvaržo KTU darbuotojų ir akademinės bendruomenės narių teises bei laisves (žodžio, minties, įsitikinimų, informacijos laisvę), taip pat prieštarauja KTU Statuto nuostatoms…

Skaityti