LINVO Raštai

DĖL NVO NEPRIKLAUSOMUMO

Prašome įpareigoti Vyriausybę išversti į lietuvių kalbą ir viešai paskelbti Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų (CM/Rec (2007) 14) Aiškinamąjį memorandumą, kad jis taptų prieinamas valdžios ir valdymo institucijoms ir plačiajai visuomenei


Skaityti

DĖL NVO TEISINIO STATUSO EUROPOJE

Rekomenduoja valstybių narių vyriausybėms:

  •   užtikrinti, kad ši Rekomendacija ir prie jos pridedamas Aiškinamasis memorandumas būtų išversti ir išplatinti kuo plačiau NVO ir plačiajai visuomenei, taip pat parlamentarams, atitinkamoms valdžios ir švietimo institucijoms ir kad ji būtų taikoma rengiant [valdžios] pareigūnus.
  • Už narystės principu grindžiamų NVO valdymą atsakingus asmenis turėtų rinkti ar skirti aukščiausiasis valdymo organas arba organas, kuriam NVO paveda atlikti šią užduotį.

Skaityti