LINVO Pareiškimai

Stambulo konvencija: raginimas neratifikuoti

LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ IR PILIETINIŲ JUDĖJIMŲ ATVIRAS LAIŠKAS 2017 m. birželio 27 d. Vilnius Stambulo konvencija prieštarauja Konstitucijai: ratifikuoti Seime negalima Visuomeninės organizacijos vienareikšmiškai taip pat patvirtina konferencijoje išsakytą nuomonę, kad konvencijos vertimas į lietuvių kalbą yra netikslus ir klaidingas, kad konvencijoje esama ideologinių, nemokslinio pobūdžio nuostatų. Kartu pažymi, kad valdžios siekis išvengti atviros [&hellip


Skaityti

Dėl žmogaus teisių, pilietinių ir politinių laisvių

Viešojoje erdvėje įsivyrauja patyčių kultūra, vis labiau pažeidinėjama asmens nekaltumo prezumpcija, kai  kurie politikai, politologai, žurnalistai žiniasklaidoje, neišskiriant nė nacionalinio transliuotojo,   viešai menkina ir žemina tam tikras visuomenės grupes


Skaityti

DĖL ŽEMĖS PARDAVIMO SĄLYGŲ LIETUVOJE

Europos Komisijai Europos žmogaus teisių asociacijai (AEDH) Kopijos: Latvijos, Bulgarijos, Slovakijos, Vengrijos Respublikų Parlamentams J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai Europos departamentui prie LR Teisingumo ministerijos Žiniasklaidai LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJŲ KREIPIMASIS 2016 m. birželio 21 d. Vilnius 2016 m. gegužės 26 d. [&hellip


Skaityti

Dėl pabėgėlių ir emigracijos lietuvoje

  • Ne visi į ES valstybes atvykstantys migrantai turi teisę į pabėgėlio statusą.
  • Lietuvos valstybės vadovų bei politinio elito požiūris į valstybės ir tautos, kaip politinio subjekto, išlikimo galimybę negali būti trumparegiškai grindžiamas ekonomine nauda.
  • Atkreipiame valstybės vadovų ir valdžios institucijų dėmesį, kad emigracijos masto ignoravimą visuomenė vertina kaip valdžios atsakomybės arba gebėjimų stoką garantuoti valstybės suverenumą ir tautos tęstinumą…

Skaityti

DĖL KAI KURIŲ SEIMO NAIRIŲ ANTIKONSTITUCINIŲ VEIKSMŲ

Joks materialinis interesas negali pateisinti fundamentalių konstitucinių visuomenės etinių ir moralinių normų griovimo, ypač prisidengiant iškreiptai suprantamomis žmogaus teisėmis, kurių apibrėžimai nedera su tarptautinėmis žmogaus teisių normomis ir gamtos dėsniais


Skaityti

Dėl Bronilsovo Burgio

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai Kopijos: Lietuvos Respublikos Prezidentei J.E.  Daliai Grybauskaitei Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui   LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIŠKIMAS 2015 m. kovo 27 d. Vilnius Dėl pedagogų ir jų auklėtinių santykių teisinio vertinimo įtakos  viešajam interesui ir Lietuvos švietimo sistemai   [&hellip


Skaityti

LINVO 2014 m. veiklos ataskaita

  • Dėl mūsų šalies vertybių būklės (atviras laiškas)
  • Ekspertinės išvados ir siūlymai dėl partnerystės santykių įtvirtinimo LR Civiliniame kodekse
  • Mokslininkai: valdžios mėginimai kurti pilietinę visuomenę be piliečių pasmerkti nesėkmei

Skaityti

DĖL PARTNERYSTĖS INSTITUTO

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai    LIETUVOS INTELEKTUALŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KOALICIJOS EKPERTINĖS IŠVADOS IR SIŪLYMAI 2014 m. rugpjūčio 18 d. Vilnius Dėl Partnerystės santykių įtvirtinimo LR Civiliniame kodekse   LR Teisingumo ministerija pateikė LR Vyriausybei Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.16, 3.140, 3.150 straipsnių, kodekso trečiosios knygos [&hellip


Skaityti

DĖL MŪSŲ ŠALIES VERTYBIŲ BŪKLĖS

Kviečiame Lietuvos rinkėjus nelikti pasyviais civilizacinės dramos stebėtojais, o būti savo tautos, taigi ir savo pačių, išlikimo, subalansuotos kultūros, atsakingos laisvės gynėjais.

Būtina priešintis visoms demoralizacijos, nihilizmo ir kitoms dvasinės degradacijos formoms, kad tariamos pažangos vardu nebūtų palaikomas ėjimas iki susinaikinimo


Skaityti