Lietuva ir žmogaus teisės

Knyga „Lietuva ir žmogaus teisės. 1 dalis“

Pirmojoje knygoje „Lietuva ir žmogaus teisės“ pateikiama medžiaga apie žmogaus teisių iniciatyvinę grupę, vėliau išaugusią į iniciatyvinį komitetą. Spausdinami šio komiteto posėdžių protokolai, laiškai ir pareiškimai to meto žmogaus teisių aktualijomis. Medžiaga pateikta chronologine tvarka, nurodant datas, atsižvelgiant į įvykių svarbą.

Daugiau »

Knyga „Lietuva ir žmogaus teisės. 2 dalis“

Antroji knyga „Lietuva ir žmogaus teisės“ yra pirmosios knygos, kuri buvo išleista 2008 metais, tęsinys. Pirmoje knygoje žmogaus teisių judėjimo vyksmas apėmė laikotarpį, kai Lietuva siekė Nepriklausomybės ir ją atgavo, kai mūsų valstybė jau savarankiškai kūrė įstatymus ir teisės aktus – šis laikotarpis datuojamas nuo 1989-ųjų iki 2000- jų metų, o antroje knygoje apibendrinama Lietuvos žmogaus teisių gynimo (LŽTGA) ir Lietuvos žmogaus teisių (LŽTA) asociacijų veikla nuo 2000-ųjų iki 2010 metų.

Daugiau »