Pilietinės teisės

Aiškinamasis memorandumas dėl NVO

  • NVO yra svarbios įgyvendinant tikslus, dėl kurių buvo įsteigtos Jungtinės Tautos ir Europos Taryba…
  • NVO tyrimai IR šviečiamoji veikla būtų beprasmiai, jei jos neturėtų galimybės paprieštarauti vyriausybės politikai ar siūlyti teisės aktų nuostatų pakeitimus…

.

Daugiau »

Visuomenės atstovai teismuose

  • Tarėjai yra tiesioginė visuomenės dalyvavimo teisingumo vykdyme išraiška
  • Visuomenės atstovų dalyvavimas bylų nagrinėjime ženkliai prisidės prie teismų pasitikėjimo didinimo visuomenės akyse

Daugiau »