Įstatymų grupė : Pilietinės teisės

Aiškinamasis memorandumas dėl NVO

  • NVO yra svarbios įgyvendinant tikslus, dėl kurių buvo įsteigtos Jungtinės Tautos ir Europos Taryba…
  • NVO tyrimai IR šviečiamoji veikla būtų beprasmiai, jei jos neturėtų galimybės paprieštarauti vyriausybės politikai ar siūlyti teisės aktų nuostatų pakeitimus…

Skaityti

Visuomenės atstovai teismuose

  • Tarėjai yra tiesioginė visuomenės dalyvavimo teisingumo vykdyme išraiška
  • Visuomenės atstovų dalyvavimas bylų nagrinėjime ženkliai prisidės prie teismų pasitikėjimo didinimo visuomenės akyse

Skaityti

Savivaldos stiprinimas

  • gyventojams suteikti galimybę patiems išsirinkti savo atstovą…
  • padidinti seniūnų ir seniūnijų veiklos efektyvumą…

Skaityti

Rinkimų laisvė

  • savivaldybių tarybų rinkimuose piliečiai gali steigti visuomeninius rinkimų komitetus…
  • merai renkami tiesiogiai…

Skaityti

Laisvė mitingams pasirinkti laiką

Siūloma susirinkimus leisti rengti bet kuriuo paros metu (tik apšviestose vietose, netrikdant kitų gyventojų poilsio)


Skaityti

Referendumų laisvė

  • Referendumų teisė – tiesioginės demokratijos laisvė…

Skaityti