Greitieji kreditai

Riboti greitųjų kreditų prieinamumą

  • Greitųjų kreditų palūkanų normos yra labai didelės, neatitinka realios paslaugų kainos rinkoje, prieštarauja sąžiningo verslo kriterijams ir gali būti įvardijamas kaip lupikavimas.
  • Greitųjų kreditų skolinimosi mastas sparčiai auga, kartu didėja ir gyventojų socialinė atskirtis. 2014 m. gyventojams suteikta per 706 tūkstančius vartojimo kreditų, kurių vertė beveik 78 mln. eurų (268 mln. litų). Anonimiškai greitųjų kreditų buvo suteikta daugiau nei 86 proc. juos gavusiųjų.

Daugiau »