Dėl pažiūrų ir religinių įsitikinimų reiškimo laisvės

  • bet kokios pastangos apriboti valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų teises ir laisves turi būti vertinamos kaip mėginimas diskriminuoti dėl religinių įsitikinimų…

Skaityti

Netekome Šalies patrioto

  • Jis buvo  vienas iš mūsų, kurie steigė Lietuvos žmogaus teisių asociaciją…

Skaityti

Užuojauta prancūzų tautai

  • Tesuteikia Dievas Jums ištvermės ir stiprybės.

Skaityti

Seimo nariai balsavo dėl šeimos ir santuokos stiprinimo

  • Dėl Konstitucijos 38 str. pakeitimo bus balsuojama du kartus

Skaityti

DĖL ŽEMĖS PARDAVIMO SĄLYGŲ LIETUVOJE

  • Visos pagrindinės ES institucijos pripažįsta, jog parama žemdirbiams (išmokos) tarp ES valstybių narių skirstoma nevienodai ir neteisingai, t. y. dalis ES piliečių, tarp jų ir Lietuvos Respublikos žemdirbiai, gauna žymiai mažesnes išmokas negu kitų ES valstybių piliečiai…
  • Nuostata ūkininkauti galioja tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių asmenims, todėl ji negali būti laikoma diskriminacine…
  • Analogiškų žemę įsigyti ribojančių nuostatų esama daugelio ES valstybių įstatymuose…

Skaityti

TS-LKD frakcija ir vaiko teisės

Čia pateikta atskirai kiekvieno Seimo nario išreikštos pozicijos visuma dėl svarbiausių įstatymo projektų, susijusių su šeimos instituto apsauga

Skaityti

Vaiko teisės frakcijai Tvarka ir teisingumas

Čia pateikta atskirai kiekvieno Seimo nario išreikštos pozicijos visuma dėl svarbiausių įstatymo projektų, susijusių su šeimos instituto apsauga

Skaityti

Vaiko teisės ir liberalų sąjūdis

Čia pateikta atskirai kiekvieno Seimo nario išreikštos pozicijos visuma dėl svarbiausių įstatymo projektų, susijusių su šeimos instituto apsauga

Skaityti

Mišri grupė ir vaiko teisės

Čia pateikta atskirai kiekvieno Seimo nario išreikštos pozicijos visuma dėl svarbiausių įstatymo projektų, susijusių su šeimos instituto apsauga

Skaityti

LLRA frakcija ir vaiko teisės

Čia pateikta atskirai kiekvieno Seimo nario išreikštos pozicijos visuma dėl svarbiausių įstatymo projektų, susijusių su šeimos instituto apsauga

Skaityti